tisdag 2 december 2008

Konsten att vara lycklig

Alla jagar vi den, lyckan, men jag undrar: vad är lycka och vad får oss att bli lyckliga?
Tro’t eller ej, men det finns forskning i ämnet. Den baseras dock på västerländska förhållanden – i utvecklingsländer kan definitionen av lycka vara en annan. DN har en bra artikel skriven av Annika Nilsson om detta och jag saxar skamlöst ur den:

Pengar skapar inte långvarig lycka. Förklaringen, enligt forskarna, är ett fenomen de kallar för hedonisk anpassning – människor tenderar att vänja sig vid nya saker i sitt liv. När man väl har vant sig vid till exempel en ny bil, att vara gift eller att bo i ett stort hus så får man inte ut lika mycket lycka av det längre. Visserligen finner ekonomiska forskare ett samband mellan länders ekonomiska tillväxt och nivån på människors välbefinnande, men över en viss inkomstnivå är detta samband oklart. Andra studier från exempelvis USA visar att lyckonivåerna inte har ökat sedan mitten av 1900-talet, trots att inkomsterna har gjort det.
En annan vanlig uppfattning är att framgång i arbetslivet och i sociala sammanhang gör oss lyckligare. Men enligt Sonja Lyubomirsky, professor i psykologi vid Californiauniversitetet, är det ofta i stället lyckan som kommer först. Bakom denna slutsats finns 225 olika studier med närmare 275.000 försökspersoner. Hennes analyser av materialet visar att lyckliga människor är mer framgångsrika och har en högre chans att höja sina inkomster.

- Positiva känslor leder i en uppåtgående spiral. När människor känner sig lyckliga känner de sig också oftare mer självsäkra, optimistiska och energiska. Det gör dem också mer omtyckta av andra, säger Sonja Lyubomirsky. Lycka enligt hennes definition är "ett glatt och förnöjsamt liv".
Jag skulle själv vilja lägga till en sak: kärleken. Kärleken till en älskad livskamrat, till barnen, till vännerna. Utan den, ingen lycka.

Det är tydligen också så att våra gener styr vår förmåga att bli lyckliga.
Personer som föds sociala, aktiva, psykiskt stabila, hårt arbetande och plikttrogna redan från början är bättre rustade för lycka.
Det förklarar varför en del aldrig tycks vara annat än bittra!
Att söka lycka i de snabba lyckorus som äventyr eller droger ger är ingen bra lösning. En bättre strategi är att ta vara på de små ögonblicken av njutning i vardagen, att visa lite vänlighet mot andra, och att uppskatta det vi har.
T och jag är lyckliga personer. Vi älskar och vi är älskade och vi försöker att njuta så mycket vi kan av nuet. Nuet är ju det enda vi har, vem vet hur livet ser ut imorgon?

En del är glada för vår skull, andra är det inte – sånt är livet.

Inga kommentarer: