tisdag 15 september 2009

Författarlunch hos NoK

NoK tror att nästa trend inom populärpsykologin blir böcker om lycka. Detta är nytt eftersom lycka av de flesta uppfattas som ett tråkigt ämne att forska i. Då är depressioner mycket intressantare. Lyckliga människor är inte heller så spännande, och särskilt intellektuella har ofta satt likhetstecken mellan lycka och dumhet; är du lycklig så är det därför att du är lurad. Typ.
Det har onekligen stått en hel del i tidningarna på senare tid om hur lycka ska kunna kvantifieras för att kunna ingå i måttet BNP. Den franske presidenten Nicolas Sarkozy har t.o.m. tillsatt en forskningskommission ledd av Joseph E Stigliz, nobelpristagare i ekonomi, för att undersöka hur mänsklig lycka ska kunna mätas. Teorin är att när våra grundläggande behov är tillfredställda räcker inte ökad tillväxt och inflationsbekämpning som mått på vår välfärd. Samtidigt är lyckoforskningen en så otroligt flyktig forskning. Även om inget i ditt liv förändrats från en dag till en annan – du är mätt, har eget boende och har nära och kära omkring dig – kommer du säkerligen att känna dig lyckligare en solig fredagseftermiddag än en regnig måndagsmorgon…
Idéhistorikern – och bloggaren – Johan Norberg har ur ett idéhistoriskt perspektiv tittat närmare på begreppet lycka och sammanställt sina iakttagelser i ”Den eviga matchen om lyckan”. Ända sedan de gamla grekerna har vi ställt oss frågan: Är lyckan möjlig och i så fall hur? Jag vet inte om Norberg har alla svaren men frågorna är spännande nog.
Lycka kanske bara är en fråga om hormoner? Kerstin Uvnäs-Moberg berättar i ”Närhetens hormon – Oxytocinets roll i relationer” om hur en enda liten hormon kan skapa starka band mellan människor.
Anna Kåver är en annan författare som ser en koppling mellan det ämnet hon behandlar i sin bok ”Himmel, helvete och allt däremellan – Om känslor” och lycka. Hon ser känslorna som vägvisare som ger oss mening, identitet och självkänsla. Vi ska helt enkelt vara glada över att vi är känslosamma varelser. Jag gillade Anna, vi kanske skulle boka in henne till ett föredrag nästa termin?
Fast jag undrar lite – är allmänheten mogen för lite lycka? Eller är det fortfarande så att elände säljer bättre?

Inga kommentarer: