måndag 9 februari 2009

Var kritisk!

Dottern läser Medier, kommunikation och samtidskultur på universitetet och det är intressant att ta del av de skriftliga uppgifter hon får, t.ex. att definiera och resonera kring begreppen klass, etnicitet och genus betydelse i representationsprocesser. Mycket bra att hon lär sig att bli en kritisk mediekonsument som inte bara sväljer allt som våra massmedia matar oss med.

Inga kommentarer: