söndag 29 november 2009

Tangentfilter eller Jag har gjort det igen...

...tryck för länge på någonting någonstans och fått upp ett medelande på skärmen:

Om du håller ner den högra Skift-tangenten i åtta sekunder eller mer aktiverar du funktionen Tangentfilter, som gör att korta eller upprepade tangentnedtryckningar ignoreras.
Klicka på OK om du vill att Tangentfiler ska vara aktiverat.
Klicka på Avbryt om du vill avbryta Filtertangenter.
Klicka på Inställningar om du vill inaktivera tangentkombinationen för Filtertangenter.

Ole dole doff, kinke lane koff...

Inga kommentarer: