måndag 25 juli 2011

Ingen rolig Norgehistoria

Mustafa Can ger uttryck för mina egna tankar i dagens SvD.
"Nationalisternas, extremisternas problem är att deras identitet som norrmän, svenskar, araber, judar, serber, kroater ändå inte ger dem någon ro.
Så åberopar de sitt lands historia, sina myter, sägner, dikter, traditioner, sånger och svunna miljöer för att definiera sig mot ”den andre”. I en sådan föreställningsvärld går minnesförlust före fakta, och religionen, läran eller kulturarvet märks som ett evigt monument i stället för en evigt föränderlig process." 
Norgeskämten fastnar i halsen just nu.

Inga kommentarer: