fredag 17 februari 2023

Kavlugnt

En fantastiskt vacker morgon – en av många.
Vid storm är dyningarna och vågorna så höga och kraftiga att öarna nedanför oss knapp syns. Så är det inte idag ...

Inga kommentarer: