fredag 5 juni 2009

Är vi en utdöende art?

"Isolering är försvagande och farlig, folkblandning är bara nyttig. Annars skulle vi dö ut."

"Vi föds inte med anlag för en viss sorts kultur. Människan är kulturskapande till sin natur och kan med sin konstitution tillhöra vilka kulturella sammanhang som helst. Människan är en Ipod, som man kan spela olika melodier på. Också blommor vill befruktas utifrån".

Jag riktar ett tack till Bertil Lindblom, professor i rättsgenetik, och till Nils Uddenberg, professor och biologihistoriker (DN). Jag hoppas bara att det sunda förnuftet ni företräder inte är utrotningshotat.

Inga kommentarer: