onsdag 21 oktober 2015

Redigerar på

Mindre än 100 sidor kvar att redigera. Det intressanta är att jag ser färre saker jag vill ändra nu och jag tror att det beror på att när jag hade kommit så pass långt i manusskrivandet hade såväl karaktärerna som berättelsen satt sig. Den sista tredjedelen skrev jag dessutom under en sammanhängande period vilket innebar bättre överblick. Detta ska jag komma ihåg till manus 4 - att se till att boka in skrivtid i kalendern.

Inga kommentarer: