lördag 1 april 2023

Upploppet

En ny dag väntar och det är dags för upploppet i min berättelse. Om allt går som planerat har jag ett första utkast klart i påsk. Sedan väntar genomläsning och grovredigering innan manuset skickas till min agent. Nu vet jag på ett ungefär hur berättelsen slutar också. Det har mognat fram allt eftersom karaktärerna utvecklats och kommit till insikt om sina liv. Ett organiskt slut.

Då kör vi! Eller snarare: Då kör jag!

2 kommentarer:

Åsa Hellberg sa...

Har det varit kul att skriva så, för du brukar väl planera exakt utveckling?

Annika Estassy sa...

Ja, jag brukar planera mycket mer men inte exakt. Men jag gillar alla sätten och med ökad erfarenhet minskar behovet av konkret planering. Eller så här – jag planerar fortfarande men jag gör det samtidigt som jag skriver, dvs pausar ibland för att omgruppera trupperna och se över strategin.