torsdag 23 juli 2009

Plantera mera!

Mitt lilla bidrag till en miljövänligare värld – att plantera foderväxter åt fjärilar och bin, två insektarter som får det allt tuffare. Sannolikheten för att vilda bin har utrotats före år 2020 är 72%.

Inga kommentarer: