onsdag 16 juni 2010

Testamente, av omtanke om dem vi älskar.

Jag läser om arvstvisten mellan Stieg Larssons sambo och hans arvingar och påminns om hur viktigt det är med klara papper, även när man är gift. Den moderna familjen med mina, dina och våra barn är en juridisk utmaning!
Vi har precis fått hjälp med vårt eget inbördestestamente. Inte billigt men vi ser det som en investering, inte en kostnad. Makabert! tycker en del. Inte alls, svarar jag. Det är just av omtanke om våra efterlevande som vi vill ha ordning och reda. De kanske inte tycker om vår sista vilja, men den kommer i varje fall att vara klar och tydlig och inte lämna utrymme för tolkningar. Nu ska vi bara hitta några som kan intyga att vi är vid våra sinnens fulla bruk …

Inga kommentarer: