torsdag 14 maj 2009

Invandringen räddar Sverige

SCB har räknat ut att utan invandring kommer Sveriges befolkning att minska och det redan från 2030. Jag antar att detta är en nyhet som inte glädjer dem som tycker att våra invandrare (vad som nu menas med begreppet) ska skickas "hem" igen. Vad skulle nästa mål bli i så fall? Att tvinga svenska kvinnor att föda fler barn? Det är väl knappast en ökad nativitet världen behöver, och att uppmuntra kvinnor med de "rätta" arvsanlagen att föda barn innebär en mycket obehaglig känsla av déjà-vécu.
Av nyfikenhet går jag in på en av kandidaterna till EU-parlamentets blogg. Hur mottas ovanstående nyhet av en tvättäkta SD? Jodå, precis som förväntat förstås och jag är nu tvungen att citera:
"Sverige ser ut som det gör för att SVENSKAR byggt landet – inte araber, eller perser eller annat. För då skulle det sett ut som i Iran eller Saudiarabien eller något av de misslyckade länderna."
Så okunnigt, så historielöst, så rädd...
Och så till den härliga slutklämmen:
"Med andra ord; hellre en ekonomisk lågkonjunktur, än att permanent radera ut Sverige genom en massinvandring."
Men kära nån, Sverige kommer i så fall ändå att så småningom radera ut sig självt eftersom vi inte förökar oss i tillräckligt stor mängd!
Nej, här ser ni en som inte tänker ligga på sofflocket den 7 juni när det är dags att rösta i EU-valet!

12 kommentarer:

Sven sa...

Det spelar inget roll, den frågan får man försöka lösa på andra vis. Det är betydligt viktigare att få stopp på massinvandringen än en eventuell befolkningsminskning om 30 år.

Du vill kanske ha ett Sverige där svenskarna är i minoritet och på sikt försvinner, det vill inte jag.

Annika Estassy sa...

Men om du inte vill ha ett Sverige där svenskarna är i minoritet kan ju lösningen lika gärna vara en fungerande integrationspolitik som innebär att vi tillåter nyanlända att komma in i det svenska samhället och bidra till dess utveckling, att helt enkelt bli svenskar! Att stänga in sig och bygga upp murar mot omvärlden är ingen lösning menar jag.

Gustav sa...

Tyvärr så tror jag inte att männen i de nya rika kulturerna vi tar in accepterar att deras kvinnor träffar svenska män. Det är ett av de andra stora problemen med massinvandringen. Vi skulle istället satsa på kulturer där kvinnor och män kan träffas på lika villkor. Inte en kultur där både etniska svenskar och förtryckta kvinnor tvingas bryta upp kultur & religionsmönster som i min mening tar tre/fyra generationer.

Erik sa...

Integrationspjogjam hit och integrationpjogjam dit. Runt halva befolkningen har år efter år i mätningar velat se en minskad invandring. Hur skall man kunna få till en integration om så pass många INTE vill ha hit fler invandrare? ÄR det en tanke som helt förbigår såna som dig?
Att svenskar skaffar för få barn visar på att vi nånstans i samhället har systemfel. Vi behöver komma tillrätta med all kriminalitet, sexualvåld och annan brottslighet. Det är inte direkt ett samhälle man vill föda in barn i vi ser idag. Vi behöver återupprätta ett fungerande skolväsen, respekt för äldre, respekt för äkta kunskap och erfarenhet. Skaffa fram grundläggande sunda värderingar och sänk skatter och bidrag så kommer folk till slut skaffa fler barn.

Anonym sa...

Nu är det inte precis någon nyhet att Sveriges befolkning skulle minska utan invandring. Det tillståndet gäller redan idag, kanske inte just de senaste åren, beroende på den nuvarande baby-boomen, men under många enskilda år under de senaste decennierna har det varit så. I stora drag är det alltså så att Sveriges befolkningstillväxt står och väger någonstans omkring noll utan invandring. Det i sig är varken bra eller dåligt.

Annika Estassy sa...

Varför inte kvinnor i västvärlden (för detta gäller ju inte bara Sverige)föder fler barn har givetvis många olika orsaker. De par som avstår från att skaffa barn p.g.a. att samhället ser ut som det gör tror jag ändå är få. Dessutom handlar det förstås inte bara om kvinnor, utan även om vad kvinnor OCH män tillsammans gör för livsval.

Erik sa...

Annika. Halva svenska befolkningen vill ju ha minskad invandring, inte ökad! Hur tror du det samhälle som byggs upp på dessa premisser kommer se ut? Är det nåt du funderat över överhuvudtaget? Hur brukar det gå i länder som koloniseras? Hur ser mångkulturella samhällen ut i realiteten? USA, Libanon, ex Jugoslavien et cetera? Hur naiv får man lov att vara egentligen? Vi har högst våldtäktsfrekvens i Europa? Säger det såna som dig nåt? Eller skiter du helt enkelt bara i alla konflikter som sker pga massinvandringen? Så länge du personligen inte drabbas kanske?

Anonym sa...

när jordens största problem är överbefolkningen kan det väl knappast vara något mål att öka sitt befolkningstal! Vad ska vi ha alla dessa människor till, när det inte ens finns arbete för dem? Det är väl bättre att satsa på kvalitet istället för kvantitet! Skulle sedan den inhemska befolkningen vara för lite, så är det väl inget problem att importera folk från i stort sett var man vill. Det är ingen idé att importera dem för att fylla förorter, varken för dem eller för resten av befolkninghen. Minska istället invandringen radikalt - se till att alla arbetsföra här i landet försörjer sig själva och inte ligger skattebetalarna till last - framför allt, se till att de pensionärer, som har arbetat här i landet äntligen får en drägligare tillvaro och inte ska behöva klara sig på pensioner mellan 6 och 7000 kronor, medan importerade pensionärer får det dubbla plus sjukvård, tandvård och läkemedel betalt

Annika Estassy sa...

Anonym: Nej, jorden behöver knappast bli mer befolkad än vad den är. Att satsa på kvalité istället för kvantitet skriver du... Vem ska avgöra vad som är kvalité? Vilken typ av människor har då rätt att existera i vårt samhälle? Vilka svaga grupper ska exkluderas? Också det en annan diskussion kanske.
För övrigt tycker jag som du, jobb och drägliga villkor åt alla, såväl unga som gamla.

Annika Estassy sa...

Erik: Jag har väl ingenstans skrivit att jag tycker att man ska öka invandringen? Inte heller att vi bara ska öppna landets gränser hur som helst? Jag har väl inte heller någonstans förnekat att det finns problem och konflikter? Och förresten - att Sverige har högst antal anmälda våldtäkter betyder inte att det sker färre våldtäkter i andra länder, men det är en annan diskussion.
Nej, det jag menar är att man inte kan vara kategorisk när det gäller invandringen. Lika lite som man kan säga kom hit alla ni som vill, lika lite kan man ropa ingen ska få komma in. Det handlar helt enkelt om att nyansera debatten. Dessutom menar jag att vi har ett ansvar mot de människor vi tagit emot och då menar jag inte att vi bara ska ösa bidrag över dem och förvandla dem till offer. Alla samhällen, såväl öppna som stängda, har sina problem och konflikter. Att skylla allt på invandringen är att göra det enkelt för sig. Så nej, jag skiter inte i det som händer, tvärtom!

Kalle sa...

För trettio år sedan sammanträdde Rom-klubben och löste världsproblemen. Ett problem var överbefolkningen på jorden, det var i själva verket det viktigaste problemet att lösa. Då var sveriges befolkning 8,5 miljoner. Idag är den 9 miljoner. På ett sätt kan man säga att vi har lyckats hejda överbefolkningen. Med massiv preventivrådgivning och 1 miljon aborterade svenskar på 30 år har antalet etniska svenskar minskat från 8,5 miljoner till 7 miljoner. Om ytterligare 30 år finns på sin höjd 5 miljoner kvar av ursprungsbefolkningen. En del andra länder har inte lyckats lika bra, ta Egypten som exempel. Idag 83 miljoner och 30 år sedan 41 miljoner. Rand corporation fick uppdraget att föreslå åtgärder mot befolkningsexplositionen. Resultatet sammanfattades i en rapport. Sammanfattningen var att utbilda kvinnor tillräckligt länge så att den kvarvarande fertila åldern bara gav utrymme för 2 barn, (The Swedish model). Nåväl rapporten från Rand corporation fick inget större genomslag. Kanske beroende på kulturella och religiösa skillnader mellan Sverige och Egypten.

Annika Estassy sa...

Kanske det, eller så har Egyptens allmänna välfärd inte nått "rätt" nivå ännu?